Vi ger Samverkan, Aktivitet & Lyssnande
genom Sammanhang, Agerande & Lärande.

Salutogena processer AB är moderbolaget till Kung Rane och Gullmarsgården. Vi som jobbar i SAL är Sara (VD & föreståndare) och Charlotte (ställföreträdande föreståndare).

Tjänster

Vårt mål är att hjälpa människor som inte klarar sig själva i sin hemmiljö. Vi skall vara den länk som tidigare fattats hos de människor som bor hos oss och som gjort att det gått snett på ett eller annat sätt i deras tidigare liv eller på tidigare boenden.

Mål

Vårt mål är att hjälpa människor som inte klarar sig själva i sin hemmiljö. Vi skall vara den länk som tidigare fattats hos de människor som bor hos oss och som gjort att det gått snett på ett eller annat sätt i deras tidigare liv eller på tidigare boenden.

Metod

Gullmarsgården och Kung Ranes arbete vilar på en salutogen metod. Vårt arbete baseras på, och har som utgångspunkt i, ett genuint intresse av människor och människors villkor i samhället.

Tjänster

Salutogena processer är verksamma på sina boenden Kung Rane och Gullmarsgården men vi finns också att använda som konsulter.

Mål

Vårt mål är att hjälpa människor som inte klarar sig själva i sin hemmiljö. 

Metod

Gullmarsgården och Kung Ranes arbete vilar på en salutogen metod. Vårt arbete baseras på, och har som utgångspunkt i, ett genuint intresse av människor och människors villkor i samhället.

Sara

Sara är utbildad socionom sedan 2000. Hon har en fil mag i socialt arbete och en grundläggande psykoterapiutbildning i systemisk narrativ teori. Hon har även läst på IHM- business school med inriktning mål och resultat.

Sara har varit föreståndare och verksamhetschef på både Gullmarsgården och Kung Rane sedan 2015, idag är hon numera VD för båda bolagen. Tidigare har Sara arbetat inom socialtjänsten och som kurator på vårdcentral och på barn och ungdomspsykiatrin.

Charlotte

Charlotte har en fil kand i Sociologi sedan 2004. Hon har även läst till socialrätt för arbetsledare. Charlotte har under årens lopp läst MI, KBT och samtalsmetodik.

Charlotte har arbetat på vårdboende med inriktning psykiatri och missbruk sedan 2004. Hon rekryterades av Sara 2017 till Gullmarsgården och Kung Rane.

Tillsammans har vi jobbat ihop sedan 2017. Vi är ett sammansvetsat team som kompletterar varandra på ett bra och naturligt sätt. Vi stöttar och drar där det behövs för att få verksamheterna framåt och utvecklande.

Salutogena Processer

De trehövdade vågen symboliserar Kung Rane och Gullmarsgården som förs fram av Salutogena processer. Vågen som symbol betyder att oavsett vad som händer i en människas liv så fortsätter vågen framåt på havet. Symboliken av en våg kan även påvisa balans, harmoni och rättvishet.

Vi ger

Samverkan, Aktivitet & Lyssnande

genom

Sammanhang, Agerande & Lärande