Tjänster

Salutogena processer är verksamma på sina boenden Kung Rane och Gullmarsgården men vi finns också att använda som konsulter.

Vi har en lång kunskap om hur man bedriver boende med stöd, korttidsboende och referenslägenheter.

Vi kan användas i uppdrag som att skapa arbetsflöden på arbetsplatsen, genomföra och stötta i arbetet med genomförande planer, dokumentation, samverkan och ledarskap.

Vi finns också till i handledningssyfte för arbetsgrupper och chefer. Tveka inte att kontakta oss

Vi ger

Samverkan, Aktivitet & Lyssnande

genom

Sammanhang, Agerande & Lärande