Mål

Vårt mål är att hjälpa människor som inte klarar sig själva i sin hemmiljö.

Vi skall vara den länk som tidigare fattats hos de människor som bor hos oss och som gjort att det gått snett på ett eller annat sätt i deras tidigare liv eller på tidigare boenden. Vi vill utforma stödet på ett individuellt sätt och sätta den boendes behov i centrum.

Kung Rane och Gullmarsgården arbetar aktivt med att ge individen en chans att komma åter ut i samhället genom vår utslussverksamhet.

Vi ger

Samverkan, Aktivitet & Lyssnande

genom

Sammanhang, Agerande & Lärande