Metod

Gullmarsgården och Kung Ranes arbete vilar på en salutogen metod. Vårt arbete baseras på, och har som utgångspunkt i, ett genuint intresse av människor och människors villkor i samhället. Detta med fokus på allas möjligheter till tillgänglighet, delaktighet samt möjlighet till påverkan.

Vår vision är att alla som bor hos oss skall, efter individuell förmåga, bli subjekten i sina egna liv. Vi utgår ifrån att människor har förmågan till en autonom utvecklingsprocess där våra empowermentbaserade arbetsmetoder är det stöd som möjliggör denna utveckling. Våra verksamheter drivs av visionen och målsättningen att ur ett salutogent perspektiv se, och att bejaka, våra boendens friska inneboende förmågor.

Vår policy är att både anställda och boende skall kunna påverka och vara delaktiga i all vår verksamhet. Vårt tankesätt vilar och är baserad på demokratins, jämställdhetens och jämlikhetens, samt mångfaldens värdegrunder.

Vi ger

Samverkan, Aktivitet & Lyssnande

genom

Sammanhang, Agerande & Lärande